Saturday, December 11, 2010

Make up Pernikahan Azimah & Farhan

Lokasi - Taman Melaka Baru, Melaka.

azimah make up

azimah3

azimah2

azimah5

azimah4 www.tips-fb.com

No comments: